Menu

قسم علوم الحياة رابط قاعة رقم (1)

https://meet.google.com/tuf-gfqt-frz

قسم علوم الحياة رابط قاعة رقم (2)

https://meet.google.com/xwn-mgak-std

قسم علوم الحياة رابط قاعة رقم (3)

https://meet.google.com/ack-ajxg-uei

قسم علوم الحياة رابط قاعة رقم (4)

https://meet.google.com/fio-dgkr-asz

قسم علوم الحياة رابط قاعة رقم (5)

https://meet.google.com/bnc-kgja-ntk

 قسم الكيمياء رابط قاعة رقم (1)

https://meet.google.com/sgw-gpsi-mhj

 قسم الكيمياء رابط قاعة رقم (2)

https://meet.google.com/eak-yoyj-bmn

 قسم الفيزياء رابط قاعة رقم (1)

http://meet.google.com/kxr-yiuf-upz

 قسم الفيزياء رابط قاعة رقم (2)

https://meet.google.com/rxp-oinc-mit

 قسم علوم الأرض التطبيقية رابط قاعة رقم (1)

https://meet.google.com/qyi-cybc-gwy 

 قسم علوم الأرض التطبيقية رابط قاعة رقم (2)

https://meet.google.com/kjz-uchj-ven

Go to top