Menu

المستمسكات المطلوبة لوثيقة التخرج
وثيقة بدون درجات
1. طلب.
2. صور خلفية بيضاء مطابقة لحجم صور الجواز.
3. نسخة من الأمر الجامعي.
وثيقة بالدرجات
1. طلب.
2. صور خلفية بيضاء مطابقة لحجم صور الجواز.
3. نسخة من الأمر الجامعي.
4. عنوان الرسالة عربي + انگليزي.
5. نسخة من جواز السفر (في حال توفره).

Go to top